เน้นการสอนที่เน้นตัวนักเรียนเป็นสำคัญ
จบคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1
ประวัติการสอน
- ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ป.1-2 รร.ศรีเนห์รู
- สอนเพิ่มเกรดและปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย ป.1 รร.อนุบาลเชียงใหม่
- สอนติวสอบปลายภาควิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ป.1 รร.อนุบาลเชียงใหม่
- สอนปรับพื้นฐานและการอ่านภาษาไทย ป.2 รร.อนุบาลเชียงใหม่
- สอนปรับพื้นฐาน การอ่านและการเขียน ป.5 รร.อนุบาลเชียงใหม่
- สอนปรับพื้นฐานละเตรียมความพร้อมขึ้น ป.2 รร.อนุบาลบุรีรัมย์
- สอนปรับพื้นฐานละเตรียมความพร้อมขึ้น ป.4 รร.อนุชลศึกษา

พะเยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว