สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้น ประถมจนถึงม.ปลาย
เคยสอนเด็กระดับมัธยมต้น-ปลาย และกำลังสอนเด็กประถม 3 เรื่องการออกเสียง
รับสอนการสนทนา สื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
คะแนนสอบไอเอล 5.5
เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel เมื่อปี 2018 และได้ทุนไปฝึกงานที่ประเทศเซฮร์เบีย (ยุโรปตะวันออก)

หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว