ประวัติการเรียน :
- เรียนม.ต้นและม.ปลาย จากโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (รร.ชั้นนำเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์)
- เรียนจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยเกียรตินิยมอับดับ2 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง(สจล.)

บริการด้านการสอน : พี่เตรียมเนื้อหาและสอบถามความต้องการของน้องว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ต้องการให้สอนง่าย-ยากแค่ไหน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลุ่มลูกค้า : รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
เน้นสอนเนื้อหาและทำโจทย์ สอนไม่เร่งรีบเพราะอยากให้ผู้เรียนตามทันและนำไปใช้ได้จริง

ราคาค่าสอน : 300-400 บาท/ชม./คน
250-350 บาท/ชม./2 คน
รับสอนทางออนไลน์ และ พื้นที่ใกล้เคียง

รับสอนวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสะดวกตรงกัน

พระสมุทรเจดีย์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว