เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา โจอี้ เคอร์เวน (สัญชาติอังกฤษ) นอกจากจะได้รับความรู้ด้านการพูดอ่าน หลักไวยากรณ์แล้ว นักเรียนจะได้เรียนการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องด้วย โดยโจอี้จะเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผ่านการพูดคุยที่สนุกสนานเป็นหลัก ซึ่งจะสร้างความกล้าในการพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
(โจอี้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้)
- สอนได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์
- รับสอนได้ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
- 300 บาท/ชั่วโมง
- จันทร์-เสาร์

ราคาค่าเรียน

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ300 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ การออกเสียง (pronunciation) ที่ถูกต้อง และความกล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว