ดิฉันชื่อ น.ส. ศศินันท์ ทรงศิริอธิพงษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ดิฉันเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาที่สำนักส่งเสริและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ดิฉันสามารถสอนภาษาให้แก่ผู้ที่สนใจทุกระดับ

บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว