- ประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย
- รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อปูพื้นฐานทางไวยกรณ์ พัฒนาทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน
- เรียนออนไลน์ เพียงชั่วโมงละ 200 บาทต่อคน
- เวลาในการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่ 17.00 - 20.00

กำแพงแสน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว