ชื่อ: สุภมาส ทองเรือง (นุ่น)
-BBA,Chulalongkorn University
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตร นานาชาติ)
-ประสบการณ์ทำงาน3เดือนที่ อเมริกา Walt Disney world,Florida
-อดีตตัวแทนแข่งขัน Impromptu Speech Competition
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
-ASEAN Opening Speech
ตัวแทนพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานเปิด ASEAN

บางบัวทอง ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว