เป็นนักเรียน สอนวิชาต่างๆให้ทุกเพศ ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ากับเด็กได้ดีใจดีโอบอ้อมอารีสามารถสอนเด็กให้เข้าใจด้วยการร้องเพลงให้ความรู้สนุกสนานไม่ไม่ ไม่ตึงเครียดราคาเป็นกันเองผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถต่อรองได้มีประสบการณ์สอนมามากกว่าแล้ว

จอมทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว