-เป็นพยาบาลวิชาชีพและเป็นล่ามจีนในโรงพยาบาล
-เป็นล่ามวิศวะกรจีนติดตั้งเครื่องมือการแพทย์
-รับสอนภาษาจีนพื้นฐานอายุ12ปี ขึ้นไป
และสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในอาชีพ
-สอนผ่านระบบซูม
-ค่าสอนรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 250 บาท
-สอนจันทร์-อาทิตย์ 18.00-21.00

ราคาค่าเรียน

สนทนาภาษาจีนพื้นฐาน250 บาท ต่อชั่วโมง

สนทนาภาษาจีนพื้นฐานกับชาวจีนได้

สนทนาภาษาจีนอาชีพทั่วไป บริษัท โรงแรม300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนรู้สนทนาจีนในที่ทำงาน คุยกับชาวจีนได้

สนทนาจีนอาชีพการแพทย์350 บาท ต่อชั่วโมง

สนทนากับชาวจีนที่มาติดต่อในโรงพยาบาลได้

สอนออนไลน์ หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว