สอน อ่านเขียน เรียนปรับพื้นภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกส์ ผ่านออนไลน์ มีเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัดให้ สอบถามได้ตลอด เลือกเวลาเรียนได้ รับนักเรียนประถมศึกษามี่ต้องการอ่านออกและเขียนได้ มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมเรียนรู้ค่ะ

ศรีสะเกษ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว