📌ดิฉันเป็นครูฝึกประสบการณ์สอนของโรงเรียนวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย กทม.
📌การเรียนการสอนจะเป็นการสอนออนไลน์
หรือสถานที่นัดเจอกันเพื่อเรียนตามที่ต่างๆที่นักเรียนสะดวก
📌เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และระดับชั้นมัธยมต้น
📌คิดเป็นชม.ในแต่ละคาบที่สอน ชม.ละ 150-200 บาท
📌 เวลาสอนวันจันทร์-ศุกร์ 17:00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ 9:00-21:00 น.

บางกอกน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว