- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- มีประสบการณ์สอนนักเรียนระดับมัธยาต้นและปลาย
- เคยเป็น Teaching Assistant
- เคยไปทำวิจัยที่ University Wisconsin of River-Falls
- 250 บาทต่อชั่วโมง สำหรับมัธยมต้น และ 300 บาทต่อชั่วโมงสำหรับมัธยมปลาย

ราชเทวี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว