-รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
-สอนชม.ละ 300 บาท
-รับสอนทั้งออนไลน์และนอกสถานที่
-มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี
-เน้นสอนแบบ กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อเอาไปใช้สอบเข้ามหาวิทยาลับหรือในห้องเรียน
-คะแนนถึง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ ที่ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

บางกรวย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว