ประสบการณ์ติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น 10ปี
เป็นอาจารย์พิเศษ สอนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยมา6ปี
สอนได้ตั้งแต่เด็กเล็กที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึงติวเนื้อหาเรียนในมหาวิทยาลัย
เน้นอ่านออกเขียนได้ ออกเสียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
ผลสอบวัดระดับ N1
: )

ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว