ผู้สอนจบปริญญาตรีเอกภาษาญี่ปุ่นโดยตรง มีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมาตลอดหกปี มีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไม่ใช่แค่เรื่องภาษาแต่รวมถึงวัฒนธรรมและสังคมของคนญี่ปุ่น

สามารถสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบ fast track สำหรับผู้มีเวลาจำกัด

คำแนะนำ
การเรียนภาษาควรเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง
สำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบควรเรียนอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง 3 วันต่อสัปดาห์

ทักมาคุยรายละเอียดก่อนได้นะคะ ขอบคุณที่พิจารณาค่ะ

ราคาค่าเรียน

ติวสอบ N5-N3250 บาท ต่อชั่วโมง

ติวคันจิ คำศัพท์และไวยากรณ์ การอ่าน การฟังตามที่ผู้เรียนต้องเตรียมตัวเข้าสอบ ใช้หนังสือติวสอบวัดระดับเพื่อให้ผู้เรียนชินกับรูปแบบการสอบ หรือใช้หนังสือเสริมอื่น ๆ ตามที่ผู้เรียนต้องการ

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน250 บาท ต่อชั่วโมง

คำศัพท์ ไวยากรณ์ คันจิ บทสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้หนังสือ Akiko to Tomodachi เล่ม 1-2 ของ Japan Foundation

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

Akiko to Tomodachi เล่ม 3-4

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น - กลาง250 บาท ต่อชั่วโมง

Akiko to Tomodachi เล่ม 5-6 เรียนจบสามารถลองสอบ N3 ได้

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กเล็ก300 บาท ต่อชั่วโมง

รู้จักตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน เรียนผ่านสื่อการสอนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ

ภาษาญี่ปุ่นฟรีสไตล์ - การฟัง300 บาท ต่อชั่วโมง

ฟังจากภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เพลง ฟังเพื่อสร้างความคุ้นเคย ฝึกจับใจความ คาดเดาบริบท นำไปสู่ความเข้าใจของสิ่งที่ได้ยิน

ภาษาญี่ปุ่นฟรีสไตล์ - การพูด300 บาท ต่อชั่วโมง

ออกเสียงแบบเจ้าของภาษา ฝึกทักษะพูดและฟังไปพร้อม ๆ กัน ฝึกโต้ตอบเพื่อสร้างบทสนทนา เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นระดับต้นถึงกลาง หรือเข้าใจโครงสร้างประโยคพื้นฐาน

ชิดลม สยาม สีลม เพลินจิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว