สอนพิเศษภาษาอังกฤษ ได้ทั้งแบบแบบออนไลน์และตัวต่อตัว(ตามแนวbts,mrt):
- จบโรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ รุ่น99
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์นาโน (International School of Engineering, ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น102
- ปริญญาโท Electronic and Computer Engineering ที่ University College Dublin (Ireland)
*ชั่วโมงละ 300 บาท สามารถปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนได้ค่ะ

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว