รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย ตั้งแต่พื้นฐาน ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมต้น
สอนได้ทั้งonline/onsite (ละแวกศาลายาหรือในจังหวัดนครปฐม)
ยังไม่เคยมีประสบการณ์สอน เคยสอนเพื่อนและน้องสาว
สามารถตกลงวันเวลาสถานที่ได้
เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ4.00ทุกเทอม

ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว