สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พี่กำลังเข้าเรียนปี1 อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จบจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.70 มีประสบการณ์สอนให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนก่อนสอบกลางภาค ปลายภาคและสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ สามารถสอนได้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์(เคมี,ฟิสิกส์,ชีวะ) เหมาะสำหรับน้องๆระดับ ประถมปลาย-มัธยมปลาย ราคา 180฿/ชม วันและเวลาสามารถนัดภายหลังได้ค่ะ

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว