รับสอนคณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
ผู้สอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปลี่ยนคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆโดยวิธีการมองและวิธีการคิดจากเด็กที่เคยโง่วิชาคณิตศาสตร์มาก่อน

ราคาชั่วโมงละ 150 บาท

พัทยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว