นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่5 คณะครุศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฝึกสอนอยู่ที่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

รับงานสอนพิเศษที่บ้านในจังหวัดเชียงราย (เขต บ้านน้ำลัด,สันตาเหลือง,บ้านใหม่,ในตัวเมืองเชียงราย)หรือเซนทรัลพลาซ่าเชียงราย

สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล1.-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

สอนที่บ้าน 200-350บาท / ชม.
สอนออนไลน์ 180บาท/ ชม.

เวลาในการสอน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-21.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.

เชียงราย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว