รับสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย ครูผู้มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
จบการศึกษาด้านภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนเอกชนชื่อดังของจังหวัดลำปาง
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู (สอบได้ลำดับที่ 3 กศจ.แม่ฮ่องสอน ปี 2563 และได้ลำดับที่ 1 กศจ.ลำปาง ปี 2564)

ราคาค่าเรียน

ภาษาไทย150 บาท ต่อชั่วโมง

ตามความต้องการของผู้เรียน

ลำปาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว