-จบการศึกษาจากคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักศูตรนานาชาติ)
- ESL Comprehensive at IDEA CEBU
-ดูแลโครงการหลักสูตรIEPระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถม6
- มีประสบการณ์การสอนห้องเรียนพิเศษ MEP/IP และการสอนแบบติว O-NET
- สามารถสอนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและสอนรวมได้(Onlineหรือถ้าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนัดเรียนที่บ้านหรือที่ผู้ปกครองสะดวกได้เลยค่ะ)
- สอนเพิ่มเกรด
- ปรับพื้นฐานไวยกรณภาษาอังกฤษ, การฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน
- Request สิ่งที่อยากเรียนได้
- มีชีทเรียนให้โหลด
- รับสอนระดับชั้นอนุบาล, ประถม, มัธยม
ประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษ อนุบาล3 เพื่อเตรียมสอบเข้าม.1
ภาษาอังกฤษ ป.1 เน้นคำศัพท์และการพูด
ภาษาอังกฤษ ป.6 เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมน้อม (Online)
ติวO-NET ภาษาอังกฤษให้กับโครง MEP โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วิธีการสอน
สอนแบบ2ภาษาดพื่อให้นักเรียนคุ้นชินและสามารถปรับใช้ได้
เน้นการพูด อ่าน เขียน และเพิ่มทริคในการเรียนรู้ ก่อนเรียนมีการประเมินผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน สรุปทบทวนสิ่งที่เรียนท้ายคาบเสมอ
ครูผู้สอนใจเย็น ใจดี ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆก็จะอธิบายหรือหาทริคคามรู้ให้เด็กๆฟังจนกว่าจะเข้าใจในนั้นเรียนนั้น
เวลาเรียนสามารถ Request เองได้เลย 1-2ชม.ต่อครั้ง
รบกวนติดต่อไลน์ครูนะคะหรือโทรติดต่อนะคะ

สอนออนไลน์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์46000

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว