ประสบการณ์.มากกว่า 18 ปี
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.กรุงเทพ
ป.โท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Web Application. สามารถสอน ระดับ เริ่มต้น ถึง ขั้นสูง เช่น PHP,HTML,NodeJS,Angular,Ionic,Mysql
- Systems Administrator. สอน Basic Linux , Command Line , Web Server , Mail Server , DNS Server ขึ้นเริ่มต้น ถึง ขึ้นสูง
- IoT สอน Arduino , raspberry pi ด้วยภาษา C++ , Python ความรู้เบื้องต้น. MQTT ประยุกต์ใช้ใน Web Base ได้

สามารถสอนได้ตั้งแต่ 10 ขวบ ปูพื้นฐาน Programming จนถึงใช้งานจริง
สามารถติดต่อนัดเวลาได้

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว