อายุ: 24 ปี
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอก Business English Communication (เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิชาที่รับสอน: ภาษาอังกฤษ/ วิทย์ (Science)/ สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์
วัยที่รับสอน: Grade 1 - 6
ประวัติการสอน: ป.3-4 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ป.1 โรงเรียนตันตรารักษ์ ชลบุรี
ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ป.3,ป.5 โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

สไตล์การสอน: ไม่เน้นจุดประสงค์เพิ่มเกรด แต่เน้นสอนให้เด็กเข้าใจง่าย สนุกไปกับเนื้อหา มีการยกตัวอย่างที่น่าสนใจ เพราะเชื่อว่าสอนเด็กประถมหากเนื้อหาไม่สนุกจะทำให้เรียนได้ไม่นาน ถ้าสามารถทำให้วิชานั้นสนุก เด็กจะมีใจรัก หรือชอบในวิชานั้นๆสุดท้ายแล้วคะแนนก็จะเพิ่มเองโดยที่เด็กไม่กดดัน แต่เป็นวิธีที่ระยะยาวมากกว่าการเพิ่มเกรดระยะสั้นค่ะ
เรทค่าสอน: 300/ชม. (เนื้อหาไทย)
350/ชม. (เนื้อหาอังกฤษ)

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว