รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานให้ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้

จบจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต(ตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) เอกภาษาอังกฤษ

เคยเริ่มจากการที่ไม่รู้ภาษาเลย จนทุกวันนี้ไม่เคยกลัวที่จะต้องเจอกับชาวต่างชาติ

ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว