รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ประถม-ม.ปลาย
และวิชาอื่นๆ ในระดับประถม และรับสอน MS Office
โดยตัวผู้สอนที่ผ่านการเรียนครูคณิตศาสตร์โดยตรง โดยได้มีเทคนิคการสอนที่เหมาะกับน้องๆนักเรียนรุ่นใหม่ๆ เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการทำโจทย์โดยตรง มีการจัดทำสื่อ หรืออธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ
ประวัติการสอน :
-ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1
-ติวสอบโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
-ติวสอบ PAT 5
-ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.1 - ม. 3 รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
-ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.5
-ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น
-ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครพนม
-ติวเตรียมสอบเข้านายสิบตำรวจ และนายสิบทหาร
-ติวเตรียมสอบเข้า ครูคณิตศาสตร์ และวิศวะ

ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
-เหรียญทอง งานวิจัยคณิตศาสตร์ ในการประชุมโครงการงานวิจัยของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย
-เหรียญทอง โครงงานคณิตศาสตร์ ม.6 การนำเสนอประเภทปากเปล่า ของกลุ่มห้องเรียนพิเศษ SMTE ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนบน
-สอบติดห้องเรียน SMTE โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กาฬสินธุ์
-สอบได้ลำดับที่ 4/203 ในการสอบเข้าโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
-PAT 5(ความถนัดวิชาชีพครู) 187.5 คะแนน
-ติดวิศวะ มมส. มทส.
-ติดครูคณิต ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏสกลนคร ม.พะเยา ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏอุดรธานี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
-ติดครูฟิสิกส์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ม.ราชภัฏพระนคร
-ติดวิทย์ฟิสิกส์ มมส. มข.
-ติดนายสิบตำรวจ สายปราบปราม สายอำนวยการ
-ติดเตรียมทหาร รอบสอบข้อเขียน

นครพนม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว