การศึกษา
• ปริญญาตรี คณะภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• English Language, Centre of English Studies, Wimbledon, London, UK
• Teaching Assistant, Kumon (Deacon Square Branch)

-สอนแบบตัวต่อตัว
-สามารถเลือกเรียนจากเรื่องที่นักเรียนสนใจ หรือทบทวนจากบทเรียนของทางโรงเรียน
-ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
-เน้นเรียนเพื่อการใช้งานได้จริง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018