- อายุ 19 ปี
- ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ 2 ภาคอินเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ คล่อง
- ประสบการณ์สอนยังไม่มี
- พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์
- เข้ากับคนง่าย ใจดี
- สามารถสอนและให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและสกิลการใช้งานจริงกับต่างชาติ

ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว