ผม นายณัฏฐวัฒน์ นนทิวรวงษ์
ประวัติการศึกษา
มัธยมที่ โรงเรียนเทพศิรินท์ เเละไปศึกษาต่อที่
High school : Ies Jorge Manrique (Madrid,Spain)
ระดับอุดมศึกษาจบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จบการเรียนวิชา สเปน 1 และ สเปน 2 จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สวนหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว