ครูชื่อ ครูปลื้ม รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) สำหรับเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จบปริญญาโท คณิตศาสตร์ประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การสอน
1. วิทยากรพิเศษติวห้องโครงการ SMA วิชาคณิตศาสตร์ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

2. วิทยากรพิเศษติว ห้อง SMA สอวน. คณิตศาสตร์ รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

3. วิทยากรติวคณิตศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ห้อง SMT และ SMTE รร.คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

ราคาค่าเรียน

คณิต ม.ปลาย600 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาคณิตระดับชั้น ม.ปลาย

แคลคูลัส 1800 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาแคลคูลัส 1 ระดับมหาวิทยาลัย

สอนออนไลน์ ยะลา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว