ครูแนน มีประสบการณ์สอนมากกว่า5ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท เอกเปียโนการแสดงและการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอนตั้งแต่อายุ4-18ปี และนักเรียนที่เตรียมสอบเข้าระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการเรียนที่สามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ
-Up skills
ประเภทการเรียนเปียโนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานหรืออยากจะพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนให้มากขึ้น ในราคาชั่วโมงละ 1000บาท
-Exam preparation
สำหรับผู้ที่มีความต้องการในการสอบวัดระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็น การสอบABRSM, Trinity, เตรียมสอบเข้าระดับpre-college และระดับปริญญาตรี ในราคาชั่วโมงละ1,500บาท
-Ear training and theory
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาทักษะการฟังดนตรีและความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ควบคู่กับการเตรียมสอบเข้าเตรียมอุดมดนตรี และระดับปริญญาตรีได้ ค่าเรียนear training ชั่วโมงละ800บาท theory ชั่วโมงละ800บาท
สะดวกสอนในวันธรรมดา สามารถนัดเวลากับครูได้

ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว