นักศึกษาชั้นปีที่1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เข้าศึกษาจากรอบ โควต้า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.52
เกรดเฉลี่ยวิชาชีวะ 4.00
คะแนน9วิชาสามัญชีววิทยา 84 เต็ม100
PAT2 วิทยาศาสตร์ 254 เต็ม 300
มีประสบการณ์สอนเป็นเวลามากกว่า 2 ปี
สามารถสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมปลาย เข้ามหาวิทยาลัย
ราคาเริ่มต้นชั่วโมงละ 150 บาท สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามที่ผู้เรียนสะดวก นัดสอน ติว ตัวต่อตัวหรือกลุ่มได้ เรียนออนไลน์ได้
สนใจติดต่อผ่านไลน์ Id: farsyay

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์ ระดับ อนุบาล- ประถม 160 บาท ต่อชั่วโมง

ติวเนื้อหาตามบทเรียน สอดแทรกความรู้เสริม เพิ่มเกรด ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

วิทยาศาสตร์ประถม ปลายเพื่อติวเข้า ม.1180 บาท ต่อชั่วโมง

แนวข้อสอบที่เหมาะสมและพร้อมสำหรับการสอบเข้า

วิทยาศาสตร์มัธยมต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตรงตามบทเรียน เพื่อเพิ่มเกรด ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

วิทยาศาสตร์มัธยมต้นเพื่อสอบเข้าม.4220 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาที่เหมาะสมกับการสอบเข้ารร.ที่ต้องการ

ชีววิทยา ม.ต้น เพื่อเพิ่มเกรด หรือสอบเข้า220 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาชีววิทยาตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

ชีววิทยา ม.ปลาย220 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาตามโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือปูพื้นฐานชีวะ

สอนออนไลน์ พาซิโอ้ รามคำแหง สะพานสูง สัมมากร เพลส แฟชั่น ไิส์แลนด์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว