ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เข้าใจง่าย มีประสบการณ์ในการเป็นติวเตอร์มา 10 ปี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการเรียนและการสอบได้ ทั้งนำไปใช้กับขณะเรียนในห้อง และใช้ในการสอบ ยังมีวิธีการทำข้อสอบแบบลัด ทำให้มีวิธีการทำที่หลากหลาย

คณิตศาสตร์
อ่างทอง

ยังไม่มีรีวิว