เราจะช่วยคุณหาครูสอนเศรษฐศาสตร์

ครูสอนเศรษฐศาสตร์ที่อำเภอเมืองนครปฐม

Nannabhas R.

การศึกษา
มัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ สายศิลป์คำนวณ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง 3.45
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3.70

การทำงาน
บริษัท นำแร่เมืองนอง จำกัด พนักงานการตลาด
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ฯ ม.รามคำแหง เลขานุการผู้บริหาร
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า สีเลมัดย้อม


ชุติมน ศุภกิจวณิชกุล

สวัสดีค่ะ ชื่อครูพิมค่ะ ครูพิมสอนภาษาอักฤษเป็นหลักในทุกระดับชั้น เนื่องจากชอบพูดภาษาอังกฤษมากๆ จึงทำให้มีความชอบถ่ายทอดและอยากสอนให้ผู้อื่นได้เข้าใจในหลักไวยากรณ์และสามารถสื่อสารกับครูได้ในเบื้องต้น ประวัติคร่าวๆ ครูจบมัธยมที่ Wharton high school รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ตอนนี้อยู่ปี4 ภาคอินเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ค่ะ และเคยไปแลกเปลี่ยนที่ Sophia University กรุงโตเกียว ญี่ปุ่นค่ะ

ไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียน ครูจะมีการสอนที่เป็นระบบ คล้ายกับเรียนตามสถาบันภาษา แต่จะมีความยืดหยุ่นกว่า กล่าวคือ ครูพิมไม่สอนตามหนังสือค่ะ แต่จะเน้นเข้าหาผู้เรียน ครูเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านคำว่า ไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น


อาภาภัทร ว่องวรางกูร (วินนี่)

สวัสดีค่ะ เป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ ม.ศิลปากร นครปฐม สามารถสอนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ เน้นสอนตามที่ต้องการได้ค่ะ
สถานศึกษา: ม.ศิลปากร อักษรศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี2
สอนภาษาอังกฤษ ฟังพูด อ่าน เขียน น้องม.4 และ สอนภาษาอังกฤษการเขียนเพื่อสอบtoeic พี่ปี4
และสอนภาษาอังกฤษบทสนทนาในชีวิตประจำวันแก่คนทั่วไปค่ะ
และสอนเตรียมสอบเรียนป.โทค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018