เราจะช่วยคุณหาครูสอนเศรษฐศาสตร์

คุณครูสอนเศรษฐศาสตร์ที่จตุจักร

P'Ploy

สวัสดีคะ น้องๆทุกคน พี่พลอยนะคะ ใครที่อยากได้ความรู้ เรียนสนุก ไม่เครียด เเละได้เทคนิคดีๆในการทำข้อสอบ สามารถติดต่อพี่พลอยได้เลยน้า ยินดีสอนน้องๆทุกคนคะ


นางสาวรงรอง ทำปิน

- ชื่อเล่น ฝ้าย อายุ 22 ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ย 3.41
- มัธยมต้น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
- มัธยมปลาย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่
- สไตล์การสอน ถ้าพื้นฐานไม่แน่น จะสอนช้าๆใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปก่อน ถ้าแน่นแล้วจะสอยเร็วขึ้นเน้นทำโจทย์ ยกตัวอย่าง


พลอยตะวัน จงอักษร

ชื่อพลอยคะ จบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา เกียรตินิยม คะ


Toey

นางสาวกนกกาญจน์ จิตหาญ (เตย)
ปริญญาตรี จบเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท จบเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร จากนิด้า (เกียรตินิยม)

IDLine : toey124566
Tel : 0882606473
email : uupandanus@gmail.com

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

AnyService © 2014-2016