เรียนเต้น เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Tanyalak porasupahiran

  • 2 รีวิว
  • เชียงใหม่

สอนเต้น ได้ทุกคลาส Basic, Jazz, Hip hop Cover, Zumba แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้หากผู้ปกครองต้องการเสริมภาษาอังกฤษให้น้อง เป็นนักเต้นมืออาชีพผ่านเวทีมาหลายประเทศ

สอนกลอง ครู alex จะเป็นผู้สอนค่ะ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี…

Ice Paengpim

  • เชียงใหม่

สามารถสอนเต้นได้ทั้ง Ballet, Jazz และ Contemporary dance แบบเทคนิคถูกต้องและสวยงาม
รับสอนทั้งนักเรียนที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานมากก่อนก็ได้ค่ะ
รวมทั้ง Pop dance หรือการเต้นสนุกสนาน หรือเพื่อออกกำลังกาย
รวมถึงการยืดหยุ่นร่างกาย (Stretching) และ โยคะ…

Kru.riyu

  • 250 บาท/ชม
  • เชียงใหม่

มีประสบการณ์การเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตเกาหลีมาแล้ว
ปัจจุบันกำลังศึกษาและรับจ็อบเสริมเป็นคุณครูสอนเต้นค่ะ
สาขาการเต้นที่ถนัดจะเป็น k-pop vough tutting waaking และ girl hip hop
ตอนนี้รับเป็นคอร์สไพรเวท 400 บาท/ ชม. ค่ะ เวลาเรียนแล้วแต่ผู้เรียนจะกำหนดได้เลยค่ะ สามารถชำระเป็นมัดจำก่อนเริ่มเรียนได้ค่ะ …

กนกจันทร์ ปัญญา

  • เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ ชื่อกนกจันทร์ ปัญญา ชื่อเล่น ป็อป จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขานาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากล
ตอนนี้อายุ 24 ปี เกรดเฉลี่ยรวม 3.18
รำไทยและแสดงชุดการแสดงต่างๆตั้งแต่ชั้น ป.4 - ปัจจุบัน
มีประสบการณ์การแสดงมากมาย พร้อมความรู้และทักษะในการรำไทยอย่างถูกต้องและสวยงาม…

Thirathada chinchapo

  • เชียงใหม่

-น้องๆที่อยากนำการเต้นลีลาศไปปรับใช้ในโชว์ของการเต้น Cover เพื่อความแปลกใหม่
ประโยชน์ของลีลาศให้สามคำไปเลยครับ 1.สุขภาพ 2.บุคคลิค 3.สังคม
ครูมาร์คเป็นนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายบำบัด
เป็นนักกีฬาลีลาศของจังหวัดนครราชีมา และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน -รางวัลชนะเลิศ Youth ten den ระดับ…

Teacher Amber

  • เชียงใหม่

-สอนเปียโน ร้องเพลง และสอนเต้น ให้นักเรียนตั้งแต่อายุ 3 - 20 ปี
- ผ่านการอบรมกับเจ้าของหลักสูตรชาวต่างชาติ Music for Little Mozart
- ผ่านการอบรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบเกรด Praptest, Grade1-3 สถาบัน ABRSM
- ผ่านหลักสูตรทฤษฎีดนตรีสากล
ปัจจุบัน…