เรียนเขียนโปรแกรม ภูเก็ต ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

นายสิรวิชญ์ วงศฺช่วย

  • ภูเก็ต

สวัสดีครับ ผมนายสิรวิชญ์ กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในการเขียนโปรแกรม ภาษา
-C
-Python
-Java,OOP
และภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

ดร.เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์ แมคคาร์ธี

  • ภูเก็ต

@ Programming : Swift, Ruby, PHP, *CSS, *HTML
Education:
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) | Quality Information of Technology (with grade "Good" for the dissertation)
- Master's Degree (M.Sc.) | Computing Technology for Education
- Bachelor's Degree (B.Ed.) | English

The Code Sanook Phuket

  • 490 บาท/ชม
  • ภูเก็ต

สอนวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง เรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก “Coding” หรือ “Computing Science” ภาษาไทยคือ “วิทยาการคำนวณ”
วิชาเพื่อคนรุ่นใหม่ สร้างทักษะการเรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสาร จินตนาการ แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะ…

Sanan Nganwiwatthaworn

  • ภูเก็ต

คอสที่เปิดสอนของเรา โดย อ.ผู้มีประสบการ์ณสอนกว่า 3 ปี
สอนคอมพิวเตอร์ 3D sketchup
สอนทักษะคอมพื้นฐาน
สอนตัดต่อภาพ photoshop
สอนวาดเส้น ilusstrator
สอนทำเว็ปไซด์ php joomla wordpress boostrap js html
สอนเขียนโปรแกรม c/c++ , python , java , vb , etc...
รับงานเขียนโปรแกรม / App ทุกชนิด

The Bob

  • ภูเก็ต

เรียน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ในเรื่องของ java python Html css php sql สามารถเรียนตัวต่อตัว หรือสอนออนไลน์ได้ ขอให้มีความตั้งใจ ที่สอนจะเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพื่อนนำไปต่อยอด สามารถ ระบุได้อยากได้ส่วนไหน ราคากันเอง

ธนกิจ หงอสกุล

  • ภูเก็ต

- สอนทักษะคอมพื้นฐาน
- สอนทำเว็ปไซด์, php boostrap js html
- สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานด้วยภาษา PHP, PHP Laravel framework, SQL,asp.net
- สอนนักศึกษาทำโปรเจคตั้งแต่ต้นภาษา PHP, PHP Laravel framework, SQL,asp.net
- รับพัฒนาเว็บไซต์ และระบบ หรือ App ทถกชนิด

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ภูเก็ต

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น