เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่กาญจนบุรี

ios

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

📌📌📌📌 สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับนักเรียนทุกคน

ยินดีสอนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ทุกเพศทุกวัย
วิธีการเรียน ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าต้องการแบบไหน สถานที่เรียน ออนไลน์ ออฟไลน์ผู้เรียนเป็นคนเลือกเอง

รับสอนภาษาอังกฤษในรดับโรงเรียน มหาลัย และการสนทนาเพื่อใช้ในอาชีพ

รับสอนกีตาร์คลาสสิก กีตาร์โปร่งอคูสติก และ อูคูเลเล่
ครูมีความใจเย็นและเป็นกันเอง สอนได้ทุกเพศทุกวัย


Hello, everyone, I have worked in publication translation segment if you would like to improve yourself English skills do not hesitate to contact me.
English job
work editor
research


์Nam Chulalak

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สวัสดีค่ะชื่อ "ครูน้ำ" นะคะ รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้นค่ะ จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มีประสบการณ์สอนพิเศษวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบันรับราชการเป็นครู รวมระยะเวลากว่า 6 ปี ค่ะ รับสอนวิชาภาษาไทย อาทิเช่น
1. วิชาภาษาไทยในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
2. O-NET วิชาภาษาไทย
2. GAT เชื่อมโยง
3. วิชาภาษาไทยเพื่อสอบเข้ารับราชการ เช่น กพ. ครูผู้ช่วย หรือท้องถิ่น เป็นต้น


kitasam

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ประภากร ยอดไฟอินทร์

ครูกีต้าร์รับสอนภาษาเกาหลีในพัทยาค่ะ
หรือสอนภาษาไทยให้คนเกาหลี
สถานที่สอนที่บ้าน หรือร้านกาแฟในเขตพัทยา สอนตั้งแต่ระดับต้น-กลาง-แอดว๊านซ์

สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่เครียดค่ะ ครูใจดี
สอนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม เรียนจบเอกภาษาเกาหลีโดยตรง เคยรับทุนที่เกาหลี และ เคยสอนที่เกาหลีมาก่อน


ทิพนาถ สุดจิตต์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพนาถ สุดจิตต์

สวัสดีค่ะ ติวเตอร์ฟ้าค่ะ
เน้นการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียน


นางสาวสานิตา แดนโพธิ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สานิตา แดนโพธิ์

ชื่อ นางสาวสานิตา แดนโพธิ์
อายุ 26 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบัน รับข้าราชการครู อยู่ที่นครปฐม เขต1


Naphatsorn Chitrbhandh

My name is Miss Naphatsorn Chitrbhandh.
My nickname is Teacher Som.


ครูพี่แจน

สวัสดีค่ะ เรียกครูแจน พี่แจน หรือครูพี่แจนก็ได้นะคะ ครูพี่แจนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน อีก 2 ครั้ง ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในภาคปกติและ English Program ของโรงเรียนประจำจังหวัดที่ จ.กาญจนบุรี ค่ะ สอบบรรจุได้ที่ 1 ของจังหวัด และจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สามารถสอนภาษาอังกฤษทั่วไปได้ทุกระดับชั้น หรือภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Syntax Phonetic Linguistics


นางสาวลลิตา สาที

มีความรู้ด้านหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น


พรรษมน คุมมานนท์

เน้นการสอนอธิบายเพื่อความเข้าใจตามบทเรียนที่น้องต้องการจะเรียนและทำแบบฝึกหัด
(เรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียน/ เตรียมสอบ/ คำศัพท์/ สนทนา+การออกเสียง/ การอ่านบทความ/ การเขียน)
สอนสนุกไม่เครียดแบบพี่สอนน้อง แก้ปัญหาจุดที่ไม่เข้าใจ หากลยุทธ์เพื่อให้น้องจำศัพท์ได้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างง่ายที่สุด

ภาษาจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเรียนสนุกและเข้าใจค่ะ


วรุณยุพา

🌟ครูสอนภาษาไทย ติว ในระดับประถมและ มัธยมต้น


สมเกียรติ มูลทา ( เอ็ม )

สวัสดีครับ ชื่อเอ็ม นะครับ รับสอนภาษาอังกฤษทั่วไปครับ ปรับพื้นฐาน ตามความต้องการของผู้เรียน หรือใครที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบ้านที่โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ในการสอนครับ


สิตรา ศรีเหรา

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสิตรา ศรีเหรา ชื่อเล่น ลูกปัด อายุ27ปี เรียนจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เกรดเฉลี่ย 2.31และจบปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกรดเฉลี่ย 3.77

ดิฉันเป็นคนร่าเริง มีความอดทนสูง และปรับตัวได้เร็ว สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ และทำงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากยังไม่มีครอบครัว จึงสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มค่ะ


อรวรรณ ชัยประเสริฐ

รับสอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 สอนแบบเข้าใจง่าย ไม่กดดันเด็ก สบายๆ ปรับพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้


อัญชลี นุชนารถ

รับสอนพิเศษช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วิชาภาษาไทย ระดับประถมและมัธยม
ครูฟาง

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอกภาษาไทย


อติภา รวบรวม

ชื่อครูโอค่ะ รับราชการปัจุบันสอนในระดับประถมศึกษาค่ะ สอนทุกกลุ่มสาระ
มีประสบการด้านกานสอนมากกว่า 10 ปี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

กำแพงแสน
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737