เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่กาญจนบุรี

นางสาวลลิตา สาที

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

มีความรู้ด้านหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น


อัญชลี นุชนารถ

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนพิเศษช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วิชาภาษาไทย ระดับประถมและมัธยม


ทิพนาถ สุดจิตต์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพนาถ สุดจิตต์

สวัสดีค่ะ ติวเตอร์ฟ้าค่ะ
เน้นการสอนให้เข้ากับตัวผู้เรียน


Naphatsorn Chitrbhandh

My name is Miss Naphatsorn Chitrbhandh.
My nickname is Teacher Som.


ครูพี่แจน

สวัสดีค่ะ เรียกครูแจน พี่แจน หรือครูพี่แจนก็ได้นะคะ ครูพี่แจนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน อีก 2 ครั้ง ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในภาคปกติและ English Program ของโรงเรียนประจำจังหวัดที่ จ.กาญจนบุรี ค่ะ สอบบรรจุได้ที่ 1 ของจังหวัด และจบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สามารถสอนภาษาอังกฤษทั่วไปได้ทุกระดับชั้น หรือภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Syntax Phonetic Linguistics


สมเกียรติ มูลทา ( เอ็ม )

สวัสดีครับ ชื่อเอ็ม นะครับ รับสอนภาษาอังกฤษทั่วไปครับ ปรับพื้นฐาน ตามความต้องการของผู้เรียน หรือใครที่มีปัญหาทางด้านต่างๆ หรือแม้กระทั่งการบ้านที่โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ในการสอนครับ


อรวรรณ ชัยประเสริฐ

รับสอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-6 สอนแบบเข้าใจง่าย ไม่กดดันเด็ก สบายๆ ปรับพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ครูฟาง

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอกภาษาไทย


อติภา รวบรวม

ชื่อครูโอค่ะ รับราชการปัจุบันสอนในระดับประถมศึกษาค่ะ สอนทุกกลุ่มสาระ
มีประสบการด้านกานสอนมากกว่า 10 ปี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

กำแพงแสน
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737