เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาเกาหลี

ครูสอนภาษาเกาหลีที่เชียงราย

มัชฌิมา เตชะคฤหะ

สวัสดีค่ะ รับสอนภาษาเกาหลีสำหรับคนที่สนใจภาษาเกาหลี หรืออยากติวเพื่อสอบวัดระดับภาษาเกาหลี
เรียนสนุก เข้าใจง่าย เน้นทุกทักษะ😄

ประวัติผู้สอน
-จบเอกภาษาเกาหลี จากมหาวิทยาบูรพา
-เคยเรียนภาษาที่ SogangUniversity
-Topikระดับ4
-ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาเกาหลี


นางสาวอารียา บุญลำ (ฝน)

ออนไลน์: วันนี้

จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยโดยตรง มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาไทยและวรรณคดีไทย มีประสบการณ์การสอนพิเศษและมีใจรักการสอนภาษา

ประวัติการศึกษา
- อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อักษรศาสตร์บัณทิต สาขาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) ได้รับทุนการศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


Eve

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรนภา คำโพธา

⭐️สอนพิเศษภาษาเกาหลีอย่างเป็นกันเอง⭐️
🎓จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่(เอกภาษาเกาหลี)
🌏มีประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของเกาหลี และจบหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยเกาหลี


Minet

สวัสดีค่ะ ^^ รับสอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางสำหรับคนที่มีใจรักในภาษาเกาหลี อยากอ่านออกเขียนได้และพูดเป็น พื้นฐานเป็นศูนย์ก็เรียนได้ค่ะ สอนให้ตั้งแต่ต้นเลย

• ประวัติส่วนตัว
- จบเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาษาเกาหลี level 3 ที่ Yonsei University ประเทศเกาหลี
- ผ่าน Topik ระดับ 3

การเรียนจะใช้หนังสือและรูปแบบการสอนเหมือนที่ยอนเซ จากประสบการณ์เนื้อหาแน่นและสนุกมากๆค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737