เรียนภาษาเกาหลี ชัยนาท ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ติวเตอร์ฝน เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนก็ได้

  • ชัยนาท

- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอก ภาษาเกาหลี วิชาโท ภาษาอังกฤษ
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
📝 ประสบการณ์สอนและการทำงาน
✅ ติวเตอร์สำหรับสอบ EPS (การสอบภาษาเกาหลีเพื่อไปทำงานที่ประเทศเกาหลี)…

คุณครูมีจิน

  • 1 รีวิว
  • ชัยนาท

น้องๆคนไหนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีไม่ว่าจะตั้งแต่การเขียนตัวหนังสือหรือไวยกรณ์ สามารถติดต่อคุณครูมีจินได้ค่ะ
คุณครูกำลังศึกษาเอกภาษาเกาหลี และมีผลสอบวัดระดับภาษาเกาหลีระดับ4 (จาก6ระดับ)
เชื่อถือได้แน่นอนจ้า
สอนสนุก ความรู้แน่น ใช้ได้จริง…