เราจะช่วยคุณหาครูสอนฟิสิกส์

ครูสอนฟิสิกส์ที่มีนบุรี

นภัสสร ตุลาวัฒนากูล

ชื่อ น.ส.นภัสสร ตุลาวัฒนากูล
ชื่อเล่น หนอน
กำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปี4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์
ประสบการณ์สอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.6,ม1,ม3
คณิตศาสตร์ ม.4-6
ฟิสิกส์ 3-6
ติวข้อสอบเข้าม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย


May

ชื่อ เมย์ ค่ะ จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 2.63
วิชาที่ถนัด คือ ชีววิทยา สามารถสอนเคมี และฟิสิกส์ได้ค่ะ


Sasita

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวะ


ทัน

ชื่อ ทัน จ๊ะ
สอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมถึงมหาลัย นอกสถานที่และออนไลน์จร้า ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี ปัจจุบันเรียน ป เอก มหิดล จ๊ะ
สอนให้คิดเองได้ ทำเองเป็น น้องๆจะรักคณิตศาสตร์ อย่างแน่นอน มาเรียนด้วยกันนะจ๊ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737