เรียนบัญชี พระนครศรีอยุธยา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Profile-กนกพร แสงกนึก

 • พระนครศรีอยุธยา

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)
ปริญญาตรีสาขานิติศาตร์
ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบัญชี)
ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 22 ปี ในสายงานบัญชี
ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและธุรการ (บริษัทต่างชาติ-อเมริกา)

กัญญ์ณิชชา ราชชมพู (ครูเกมส์)

 • 500 บาท/ชม
 • พระนครศรีอยุธยา

รับงานสอนบัญชี
🇹🇭 ไทย
EG อังกฤษ (ศัพท์บัญชี)
📢 รับสอนบัญชีตั้งแต่เบื้องต้น นักเรียน นักศึกษา จนถึงวัยทำงาน
🔔 สอนตามความต้องการของผู้เรียน

Chompoo Kwanchanok

 • 200 บาท/ชม
 • พระนครศรีอยุธยา

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.40
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ในสำนักงานบัญชีและบริษัทฯ รวมถึงเคยสอนนักเรียนระดับชั้นประถม-ป.ตรี
สนใจสอบถามรายละเอียด
Line : chom201242
เบอร์โทร : 098-915-1925

กันตพล นาวายนต์

 • 4 รีวิว
 • พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโท MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์การสอบคะแนน CU-TEP ที่ 65 คะแนน TU-GET ที่ 650 คะแนน และมีอาชีพรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดกรมโยธาธิก่ารและผังเมือง เคยสอบรับราชการตำแหน่งเศรษฐกรกระทรวงกาารคลัง ได้ในลำดับที่ 3 ถนัดการสอนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับ

A. Egg

 • 75 รีวิว
 • พระนครศรีอยุธยา

- Accounting, Economics, Operation Mgmt, Business Research, MIS (เทคโนโลยีสารเทศ)
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Word, Excel, Power Point, การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- Basic Computer and Network
- Internet of Things (IOT) / Arduino IDE / ThingSpeak / Blynk / NETPIE / Line Notify***
- Basic Programming*…

Aj.Bon

  รับสอนบัญชี ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงิน
  บัญชีต้นทุน บัญชีขั้นกลาง ขั้นสูง หรือ การสอบบัญชี
  ผู้สอนจบการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีจุฬา
  ปริญญาโท Mba NIDA
  ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  wanlop-Accountig

   2548 -2549 อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
   วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
   2549 – 2551 อาจารย์ประจำแผนกวิชาการบัญชี
   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี
   2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษแผนกวิชาการบัญชี

   Pannin

    - ชอบสอน เป็นเหตุเป็นผล เพราะบัญชีไม่ใช่จำค่ะ
    - ประสบการณ์สอนน้องๆในบริษัท ประมาณ 5ปี มีความอดทนสูง
    - ปรับวิธีการสอนตามแต่ละความสามารถของแต่ละคน
    - เน้นพื้นฐาน

    จารุวิทย์ ภากรโชติ

    • 250 บาท/ชม
    • 2 รีวิว

     สามรรถปรึกษาทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และสถิติ นะครับ ตอนนี้ไม่ได้สอนเป็นหลัก แต่สามารถสอบถามเวลาสอนได้ครับ
     การเรียน ทบทวน ติว สามารถสอบถามได้หมดครับ
     สอบถามต่างๆได้ครับ สามารถแอดไลน์ แนะนำตัวว่าทราบเวปครู ทางผมจะได้ทราบที่มาครับ
     ประสบการณ์สอน
     คณิตศาสตร์ ติวเข้า ม.1 และมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย…

     วรธน วรนิทัศน์

      สวัสดีครับ ผมชื่อบอสนะครับ :)
      ปัจจุบันผมรับสอนพิเศษ วิชาทางการเงิน และภาษาอังกฤษครับ รายละเอียดประสบการณ์การสอน และประวัติการเรียนมีดังนี้ครับ
      ประวัติการศึกษา
      - จบการศึกษาม.ปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (เกรดเฉลี่ย 3.82)
      - จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

      ICESU

       รับสอนพิเศษ บัญชีการเงินธุรกิจ
       เนื้อหาที่รับสอน
       - Common Size
       - เงินสดขั้นต่ำ
       - บริหารลูกหนี้

       pienjai

       • 10 รีวิว

        สอนและติวเฉพาะเรื่องในบัญชีการเงิน บัญชีขั้นกลาง 1และ 2 บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร บัญชีขั้นสูง1 และ 2
        สอนและติววิชาการเงินธุรกิจ การจัดการการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคในระดับมหาวิทยาลัยทั้งไทยและ อังกฤษ เน้นเนื้อหาFinancial Accounting และ Management Accounting และ Cost…

        Time phumek

         สามารถ สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC และเสริมภาษาได้ครับ บัญชีการเงิน การตลาดเบื่องต้น
         ธุรกิจเบื่องต้น ครับ
         ค่าสอนคิด 200-250 ต่อชม. ขึ้นอยุ่กับสถานที่ รับสอนทั้งนอกและในสถานที่ครับ
         เวลาเรียนสามารถเลือกเรียนได้ หรือ ถ้าไม่สะดวก สามารถสอนออนไลน์ได้ครับ

         ภิญญาพัชญ์ เอี่ยมเจริญ

          เรียนจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ ปัจจุบันศึกษาอยู่ โครงการปริญญาโทการบัญชี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ที่ผ่านมา มีความชำนาญในด้านการตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี และสมุห์บัญชี…

          มัดหมี่

           ชื่อ มัดหมี่
           จบการศึกษาปริญญาโท จากอินโดนีเซีย (ได้รับทุน)
           จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (ได้รับทุน)
           รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แล้ว ฟิสิกส์ มอต้น สอบ กพ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

           Gamyui

            คณะ : บัญชี สาขา บัญชี
            ชั้นปี : 4
            รับสอนวิชา
            - Mathematics
            - Accounting

            อ.แอม ติวบัญชี

             รับติวบัญชี สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. หรือมัธยมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย คณะบัญชี ประสบการณ์สอน 15 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู ค่าสอนออนไลน์ ชั่วโมงละ 300 บาท 2 ชั่วโมง 500 บาท ค่าสอน Onsite จะบวกค่ารถเพิ่มตามระยะทาง รับสอนวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์ หลัง 6 โมงเย็น วันเสาร์-อาทิตย์…

             มณฑิรา ส่งศิริ

             • 195 รีวิว

              📍รับสอนบัญชีตั้งแต่พื้นฐาน (สอนได้ทั้งตำราไทยและ TextBook)(หลักสูตรไทยและอินเตอร์)
              ✅ ไม่มีพื้นฐานบัญชีไม่เคยเรียนบัญชีก็เรียนได้
              ✅ สอนบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์
              🔻บัญชีชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง
              🔻บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร ( Cost & Managerial Accounting)

              ปอม

               สวัสดีค่ะ ชื่อปอมนะคะ กำลังศึกษาอยู่ที่ม.เกษตรศาสตร์ สาขาบัญชี เคยไปใช้ชีวิตที่ประเทศอเมริกาค่ะ สามารถพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ค่ะ และเคยมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาแล้วค่ะ ถนัดเรื่องGrammar Gat O-net ค่ะ
               สถานที่สอน ย่านฝั่งธน ตลิ่งชัน อย่างเซนทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์บางแค ตลาดน้ำคลองลัดมะยม The…

               ปวีณา หมื่นสุข

                ชื่อเล่น : ฝ้าย
                ประวัติการศึกษา
                -ม.ต้น : รร.ประเทืองทิพย์
                -ปวช. : วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ
                -ปวส. : วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
                -ป.ตรี : ม.นอร์ทกรุงเทพ
                การทำงาน
                -บจก. ทำมาปัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
                -เป็นผู้ทำบัญชี ขึ้นตรงกับสภาวิชาชีพบัญชี