ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- จบปริญญาตรีภาควิชาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี โดยเฉพาะบัญชีพื้นฐาน
- มีความอดทนเข้าใจนิสิต นักศึกษา ในเนื้อหาบัญชีซึ่งเป็นวิชาใหม่สำหรับนิสิต นักศึกษา ว่ายาก แต่จะถ่ายทอดให้นิสิต นักศึกษาเข้าใจอย่างเต็มความสามารถ
- ต้องการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีอย่างตั้งใจเพื่อนิสิต นักศึกษา สามารถนำไปใช้ในประสบการณ์จริงได้

จตุจักร

นนทบุรี

บางนา

บางเขน

ปทุมธานี

ปทุมวัน

ประเวศ

ปากเกร็ด

พญาไท

พระโขนง

ราชเทวี

ลาดพร้าว

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2019 DoneMaster