เราจะช่วยคุณหาครูสอนบัญชี

คุณครูสอนบัญชีที่บางเขน

เอกรัตน์ พัฒชู

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เอกรัตน์ พัฒชู

สวัสดีครับ ชื่อ เอกรัตน์ พัฒชู ชื่อเล่นชื่อเอก

การศึกษา :
ปริญญาโท การบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก (กำลังศึกษา)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม/ผลงาน :
2559
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชางบการเงินสำหรับผู้บริหาร จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชาการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ผ่านการอบรม การบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ วิชา บัญชี...ชี้ช่องรวย


นาระ ทิวาราศ

จบการศึกษา ระกับมัธยมปลาย สตรีวิทยา ระดับมหาลัย บัญชี ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท กำลังศึกษาอยู่ที่ธรรมศาสตร์


วริศรา ไทยธีระ

สวัสดีจ้าทุกคน พี่ชื่อพี่แอน นะค่ะ
พี่รับสอนคณิตศาสตร์ทั้งอนุบาล ประถม ม1,2จ้า สนใจติดต่อพี่ได้นะค่ะ สามารถสอนตามที่น้องสะดวก ตกลงเวลาได้ ราคาสอนเป็นชั่วโมงแบบกันเองจ้า


ใบบัว

รับสอนบัญชีเบื้องต้น บัญชีบริษัท บัญชีซื้อขายสินค้า หรือรวิชาบัญชีอื่นๆที่ผู้เรียนต้องการเรียน รับสอนการบ้าน เราเน้นสอนเพื่อใช้จริง และติวสอบ
และรับสอนคณิตศาสตร์ ตามที่ผู้เรียนแจ้ง
ค่าสอน350 /ชม.


Miami

รับสอนบัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร


Nutty

1. จบเอกบัญชีจาก ม.รามคำแหง เป็นพนักงานบัญชีบริษัทเอกชน

2.สามารถสอนได้ทั้งบัญชี/การเงิน/ภาษี/

3.สอนได้ทั้งภาษาไทยและ Tax Book


คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
BestKru © 2014-2017