เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่สกลนคร

ครูอี๋

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม
สอบเข้าโรงเรียนสาธิตต่างๆ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 O-net และ 9 วิชาสามัญ
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูที่ จ.สกลนคร
ประวัติการทำงาน
- ปี พ.ศ. 2549 - 2559 เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม
- ปี พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน รับข้าราชการครู ที่จ.สกลนคร
การศึกษา
- ป.ตรี วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ป.โท วท.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กำลังศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ครูโก้

สอนเสริมคณิตศาสตร์ รายชั่วโมง


นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์

นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวสอบเข้า โรงเรียนชื่อดัง โรงเรียนเตรียมทหาร มหาวิทยาลัย


นายธีรดนย์ วงศ์สุริยวรรณ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธีรดนย์ วงศ์สุริยวรรณ

มีวิดิโอ

ครูโบ๊ทครับอายุ23ปีสอนที่ บางนามา1ปีที่สกลนคร4ปีครับ คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง และวิทยยาศาสตร์ครับ


@SCI by kruchem => บ้านวิทย์

สอนพิเศษ
* วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
รับ นักเรียนที่กำลังเรียนป.5-6
* วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียน ม. 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์
รับ นักเรียนที่กำลังเรียน ม.2-3
* เคมี
** เตรียมพื้นฐาน ม.4 รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.4
** เตรียมพื้นฐาน ม.5 รับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.5
เรียนกับครูกบ ( วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ผู้ผ่านการสอนเคมี มากกว่า 10ปี
สอบผ่านวัดผลความรู้วิชาเคมีของ สสวท ได้ระดับดีเยี่ยม


ครูฮ่องเต้

ชื่อครูฮ่องเต้ครับ สอนคณิตศาสตร์ ม ปลาย เรื่องเซต จำนวนจริง ลำดับและอนุกรม(จำกัด/อนันต์) การให้เหตุผล ฯล พร้อมวิธีลัดและแนวคิด รวมทั้งสอน วิชาGAT เชื่อมโยง เน้นความเข้าใจนำไปใช้ ไม่ดุบอกทีละขั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ต่อยอดกระบวนการคิด เน้นฐานดี เหมือนต้นไม้รากดีย่อมยอดสวย รวมถึงสอนแนะแนวการศึกษาต่อด้วย เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐายคณิตที่ไม่ดี


ติวเตอร์พี่พลอย

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่พลอยนะคะ
*รับสอนพิเศษ*
- คณิตศาสตร์ ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
- วิทยาศาสตร์ ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
- เคมี ม.ต้น, ม.ปลาย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737