เรียนฟิสิกส์ สกลนคร ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูน้ำหวาน สอนฟิสิกส์

 • 8 รีวิว
 • สกลนคร

ปูพื้นฐานเนื้อหาฟิสิกส์ให้เข้าใจง่ายมากขึ้น
ติวเข้าม.4 ห้องเรียนพิเศษฯ SMTE และห้องเรียนทั่วไป
ติวข้อสอบ A-Level , NETSAT , สอวน.ฟิสิกส์
ติวข้อสอบเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนสอบ
ทั้งเนื้อหาที่เรียนในห้อง ม.4-6…

ครูตีตี้

 • สกลนคร

👉ครูสอนฟิสิกส์ ติวเตอร์ ระดับ ม. ต้น ม. ปลาย 🧨เน้น ความรู้พื้นฐาน 🧨ติวสอบ pat 3 🧨ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 🧨สอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 🧨ติวสอบค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกส์วิชาการ สอวน
ติวเตอร์ สอบครูผู้ช่วย วิชากฏหมาย วิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สอนรูปแบบ online ตัวต่อตัว 1990 บาท / 10 ชั่วโมง…

รจนา เพ็งเก่ง

 • สกลนคร

สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.4 และปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.ต้น
เรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจง่ายต้องเรียนพื้นฐานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจะเรียนระดับที่อยากได้สบาย…

ครูฝ้าย พังโคน สกลนคร

 • 6 รีวิว
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนตัว:
"เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน
จากประสบการณ์ สอนเด็กอ่อนและพื้นไม่เเน่นมาเป็นเวลานาน บางเทคนิคใช้การสังเกตจนทราบทราบจุดอ่อนและควรเน้น ครูยินดีสอนแม้นักเรียนจะไม่ทราบอะไรเลย ขอแค่ตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆ ยินดีที่รู้จักนะคะ''
หน้าที่การงาน: -ครูคณิตศาสตร์ รร.นานาชาติ
รร.ชั้นนำ…

กาญจนา อันชื่น

 • สกลนคร

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย สอนสนุก…

นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์

 • สกลนคร

1. จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกรดเฉลี่ย 3.82
2. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 4.00…

ศุภชัย ชัยวิชา

 • 250 บาท/ชม
 • 2 รีวิว

  - เตรียมสอบ ทหาร ตำรวจ ในรายวิชา วิทยาศาสตร์-ม.ต้น,(คณิต) ,ฟิสิกส์
  - เรียนฟรี 2 ชั่วโมงแรก เพื่อประเมินความพึงพอใจในการสอน ติดตามผล ภายใน 1 วัน
  - ผลงานที่ผ่านมา สามารถติวน้อง ๆ ให้เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร และ โรงเรียนชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงเข้ารับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เกรดเพิ่มขึ้น…