เรียนฟิสิกส์ สกลนคร ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

นายภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์

  • สกลนคร

1. จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เกรดเฉลี่ย 3.82
2. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 4.00

รจนา เพ็งเก่ง

  • สกลนคร

สอนวิชา ฟิสิกส์ ม.4 และปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.ต้น
เรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจง่ายต้องเรียนพื้นฐานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจะเรียนระดับที่อยากได้สบาย

Piano

  • 180 บาท/ชม
  • สกลนคร

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ค่ะ
- มีประสบการณ์การสอนพิเศษ 3 ปี
- มีนักเรียนในคอร์สสอบติดม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และอีกมากมาย
-…

ครูตีตี้

  • สกลนคร

👉ครูสอนฟิสิกส์ ติวเตอร์ ระดับ ม. ต้น ม. ปลาย 🧨เน้น ความรู้พื้นฐาน 🧨ติวสอบ pat 3 🧨ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 🧨สอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ 🧨ติวสอบค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกส์วิชาการ สอวน
ติวเตอร์ สอบครูผู้ช่วย วิชากฏหมาย วิชาการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์
สอนรูปแบบ online ตัวต่อตัว 1990 บาท / 10 ชั่วโมง…

กาญจนา อันชื่น

  • สกลนคร

นางสาวกาญจนา อันชื่น ชื่อเล่นชื่อ เซ้นท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ (วท.บ ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย รวมทั้งสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย…

ครูฝ้าย พังโคน สกลนคร

  • 6 รีวิว
  • สกลนคร

ข้อมูลส่วนตัว:
"เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน
จากประสบการณ์ สอนเด็กอ่อนและพื้นไม่เเน่นมาเป็นเวลานาน บางเทคนิคใช้การสังเกตจนทราบทราบจุดอ่อนและควรเน้น ครูยินดีสอนแม้นักเรียนจะไม่ทราบอะไรเลย ขอแค่ตั้งใจอยากจะเรียนจริงๆ ยินดีที่รู้จักนะคะ''
หน้าที่การงาน: -ครูคณิตศาสตร์ รร.นานาชาติ
รร.ชั้นนำ