เราจะช่วยคุณหาครูสอนคณิตศาสตร์

ครูสอนคณิตศาสตร์ที่ตลิ่งชัน

ครูเติ้ล ทศพล เวชกามา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทศพล เวชกามา

ออนไลน์: วันนี้

- ปัจจุบัน รับราชการเป็นครู คศ.1
- จบปริญญาโท หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
- จบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เอกคณิตศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ2 เกรดเฉลี่ย 3.33
- มีประสบการณ์สอนติว ตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก หรือแบบเป็นคลาส กว่า 9 ปี
- เน้นการพัฒนาทักษะ และการสร้างความเข้าใจ ในการเรียนการสอน
- สามารถยืดหยุ่นในการนัดเรียนได้ตามความเหมาะสม
***รับสอนตามบ้านหรือสถานที่ที่นักเรียนสะดวก***
//////
- ผู้สอนอยู่ฝั่งธน และสามารถเดินทางได้ครับ
- สอนตามแนว BTSสถานีต่างๆ


ลิ้นจี่

มีประสบการณ์สอนพิเศษทั้งสอบเข้าม1 ม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ แกทเชื่อมโยง


ครุภา

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนคณิตศาสตร์ สามารถสอนหลักสูตร EP ประสบการณ์สอน 30 ปี


ครูหนิงกัญญารัตน์ ฉายชัยภูมิ

สวัสดีค่ะ ครูชื่อคุณครูหนิงนะคะ จบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประสบการณ์ในการสอน สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานและเพิ่มเติมในระดับชั้นประถม มัธยมต้น และปลายมาแล้ว 6 ปี ปัจจุบันเป็นติวเตอร์สอนในลักษณะ ตัวต่อตัว ,เป็นกลุ่ม และสถาบันต่างๆ


จอมขวัญ

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

เพิ่งเรียนจบการศึกษาโปรแกรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นัดสอนได้ทุกที คิดค่าสอน 200/ชม/คน


ธนภัทร บุญท้วม

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

ชื่อ พฤกษ์
จบจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เกรดเฉลี่ย 3.8
รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา


นางสาวดลฤดี ปัสสา

ออนไลน์: วันนี้

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม 4-6 และ ม.1-2
สอนวิชาเคมี ม.4-6
ค่าสอนชั่วโมงละ 250-300 บาท


พี่เมิร์ธ

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

มัธยมต้นสอบติดโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยด้วยคะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดอันดับ1และสอบติดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตัวจริง จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ที่รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สอบติดทุน พสวท. โอเน็ตม.6เต็ม100


ยิ่งนรา พวกขุนทด

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนคณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น
สอนวิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ปลาย
ประสบการณ์สอน 6 ปี


เม็ดฝน

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่เม็ดฝนนะคะ ^^

พี่รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.4-ม.3 ทั้งแบบ
"ตัวต่อตัว" และแบบ "กลุ่ม"

พี่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิชาที่เรียนเกี่ยวกับการคำนวณ เรียนได้เกรดตั้งแต่ A , B+ , B (เกรด 4, 3.5, 3) ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชจ้าา

น้องๆเรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง..
✏️ ทำคะแนนเพิ่มเกรด/เตรียมสอบ/ฝึกทำโจทย์เข้าแข่งขัน
✏️ เน้นความเข้าใจเนื้อหา
✏️ สอนสนุก เป็นกันเอง

รายละเอียดก็ตามนี้เลย
👉🏻 แบบตัวต่อตัวเพียง 200-250 บาท/ชม.
👉🏻 แบบกลุ่ม 150-180 บาท/ชม./คน จ้าา 😃


จิรายุส ฮั่นสกุล

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จิรายุส ฮั่นสกุล

ถนัดวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากครับ ถนัดเนื้อหาม.ต้น-ม.ปลาย(entrance)


ณัฐสรณ์ พรธรรมรักษ์(ปาล์ม)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐสรณ์ พรธรรมรักษ์

ชื่อปาล์มครับ
ปัจจุบันศึกษาอยู่ปี1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
จบมัธยมปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เนื้อหาที่สอน
_คณิต-วิทย์-ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
_ติวสอบเข้าม.4
_เคมี-ชีววิทยาม.ปลาย PAT 2


พรพรหม กันภัย (ขวัญ)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรพรหม กันภัย

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

เน้นตรงจุด อธิบายให้เห็นภาพ ใช้เทคนิคช่วยในกาทำความเข้าใจ สอนแบบเป็นกันเอง สอนตัวต่อตัว


อิ๋ว

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อรอุมา คิดบา

มีประสบการณ์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
ทั้งสถาบันกวดวิชา และสอนรายเดียว
ประสบการณ์สอน 7ปี
ประถมต้น / ประถมปลาย / เตรียมสอบเข้า ม.1
- เรียนเพื่อเพิ่มเกรด
- ติวสอบเข้า ม.1
เน้นสอนน้องให้เข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำแล้วนำไปสอบ


Thanya

ครูสอนคณิตศาสตร์ใจเย็น มีประสบการณ์


นางสาวนิชาภา รัตนถาวร

ชื่อเล่น กวาง อายุ 25 ปี จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษา(คณิตศาสตร์) เกรดเฉลี่ย 2.69 เคยสอนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย.


ปริวัฒน์ ศิริพิพัฒน์

สวัสดีครับ ผมชื่อปริวัฒน์ ศิริพิพัฒน์ ชื่อเล่นชื่อป๋อครับ
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จากพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
มีความชำนาญการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และมีประสบการณ์สอนมาห้าปี


รัฐพงศ์ วงษ์สูง

สวัสดี ครับ พี่โหม่ง ติวเลข คับ


เพชรธร

- ชื่อ-นามสกุล : เพชรธร เลิศลักษณาพร
- จบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนราชินี แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- สอบติดวิศวะ7สถาบัน
(วิศวะนาโน ม.ศิลปากร
วิศวะยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
วิศวะอาหาร สจล.
วิศวะไฟฟ้าอินเตอร์ มจธ.
วิศวะหุ่นยนต์ มจธ.
วิศวะเครื่องกล SIIT ม.ธรรมศาสตร์
วิศวะการบินอินเตอร์ IDDP ม.เกษตร)
- ปัจจุบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มีประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ม.6
- ค่าสอน 200-250บาท/ชั่วโมง/คน (ขึ้นอยู่กับสถานที่สอน ค่าการเดินทาง)
- สอนแบบเป็นกันเอง สอนให้นึกภาพและจินตนาการ
- สถานที่สอน : วันธรรมดา (ม.เกษตร


เอกรัตน์ ยกกลิ่น

ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขา พาณิชยนาวี มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี รักเด็ก เพราะว่าโตมากับน้องๆหลายคน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018