เรียนExcel เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

กฤษณะ จันทรืแสตมป์

เชียงใหม่

ผมทำงานด้านระบบการจัดการด้านการผลิต ด้วยระบบ ERP โดยมีการติดต่อกับระบบเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงาน โดยใช้ Microsoft Excel และการเขียน VAB (Macro) เป็นหลัก โดยในการใช้งาน Excel จะมีการใช้งานฟังก์ชั่น พิื้นฐานทั่วไป เช่น Sum, SumIfs, Count, Vlookup, Find, Saerch, Replace, Index, Match และอื่นๆ รวมถึง…

A. Egg

56 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

- พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Word, Excel, Power Point, การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- Basic Computer and Network
- Internet of Things (IOT) / Arduino IDE / ThingSpeak / Blynk / NETPIE / Line Notify***
- Basic Programming* in HTML / CSS / C, C++ / PYTHON / JAVA / PHP / Algorithm and Data Structures
-…

วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (Meng)

500 บาท/ชม

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

ไมโครซอร์ฟออฟฟิต (Microsoft Office Programs)
การทำเว็บไซต์ (Create Website)
การทำเว็บบล๊อก (Create Web Blog)
การโฆษณาผ่าน Google (Google Ads)
การเขียนแผนธุรกิจ (Writing Business Plan)

ณัฐพงศ์ พัฒน์ตันโชติ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพิมพ์งาน การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft word Microsoft excel ปัจจุบันทำงานประจำที่โรงแรมคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แผนก IT ดูแลระบบ Network WiFi Server PMS และอื่น ๆ

Valraphut Kongarin

สอนออนไลน์ ลำพูน

@ ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ
@ พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป และ ด้วยภาษา PHP
@ ใช้งานโปรแกรมด้านมันติมิเดีย Photoshop , Flash , 3Dsmax
@ การดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
@ การดูแล อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ และการเดินระบบคอมพิวเตอร์

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่เชียงใหม่

3D
กราฟฟิกดีไซน์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สร้างเว็บไซต์
เขียนโปรแกรม