กฤษณะ จันทรืแสตมป์

  • เชียงใหม่

ผมทำงานด้านระบบการจัดการด้านการผลิต ด้วยระบบ ERP โดยมีการติดต่อกับระบบเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำรายงาน โดยใช้ Microsoft Excel และการเขียน VAB (Macro) เป็นหลัก โดยในการใช้งาน Excel จะมีการใช้งานฟังก์ชั่น พิื้นฐานทั่วไป เช่น Sum, SumIfs, Count, Vlookup, Find, Saerch, Replace, Index, Match และอื่นๆ รวมถึง…

ณัฐพงศ์ พัฒน์ตันโชติ

  • เชียงใหม่

สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพิมพ์งาน การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft word Microsoft excel ปัจจุบันทำงานประจำที่โรงแรมคุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แผนก IT ดูแลระบบ Network WiFi Server PMS และอื่น ๆ…

A. Egg

  • 75 รีวิว
  • เชียงใหม่

- พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Word, Excel, Power Point, การใช้งานอินเตอร์เน็ต
- Basic Computer and Network
- Internet of Things (IOT) / Arduino IDE / ThingSpeak / Blynk / NETPIE / Line Notify***
- Basic Programming* in HTML / CSS / C, C++ / PYTHON / JAVA / PHP / Algorithm and Data Structures
-…

เรียนวิชาอื่นๆที่เชียงใหม่

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
เขียนโปรแกรม