เรียนเขียนโปรแกรม เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

A. Egg

 • 75 รีวิว
 • เชียงใหม่

- Basic Programming* in HTML / CSS / C, C++ / PYTHON / JAVA / PHP / Algorithm and Data Structures
- Business Administrator *
- Computer for Working* (Microsoft 365 , 2016, 2013 , 2010)*
(Word, Excel, Power Point, Outlook)
- Mac OS High Sierra* for Macbook Pro*…

EasyKids Coding & Robotics

 • 375 บาท/ชม
 • เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์
"เรียนสนุก เข้าใจง่าย ได้ประสบการณ์ เน้นการลงมือทำ ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง"
Course เรียน 3 รุ่น : 5-7 ปี / 7-12 ปี / 13+ ปี
Coding คืออะไร?
การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python ฯลฯ…

Sanan Nganwiwatthaworn

 • เชียงใหม่

สอนทำเว็ปไซด์ PHP, Joomla, WordPress, Bootstrap, JavaScript, HTML
สอนเขียนโปรแกรม C/C++, Python, Java, VB, etc...
รับงานเขียนโปรแกรม / App ทุกชนิด…

สอนเขียนโปรแกรม Arduino และเว็บไซต์

 • เชียงใหม่

-รับสอน เขียนโปรแกรมด้วย Arduino , Node MCU เบื้องต้น
-รับสอนพัฒนาเว็บไซต์พื้นฐานด้วย HTML+CSS+Javascript
-รับสอนทำเว็บไซต์ด้วย Wordpress จนขึ้น Hosting จริง(3,500 บาท)
-python programming เบื้องต้น
-python GUI/ with Tkinter…

ธีรชัย กิจเจริญในธรรม

 • เชียงใหม่

หรือภาษาในการเขียนโปรแกรม เช่น Python Javascript C++ Arduino
มี Certificate ทางด้าน IT
- CompTia Linux+
- CompTia Server+
- CompTia CyberSecurity Analyst+…

วิษณุ บุญมาคำ

 • เชียงใหม่

รับสอน เขียนโปรแกรม หรือ computer netwrok ให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ
รับสอนทั้ง online offline สนใจสามารถคุย หรือสอบถามรายละเอียด ได้ครับ เรียนไม่เรียน ค่อยว่ากัน
nodejs php python network mikrotik aws cloudservice serverless linux…

Prawared Bowonphattharawadi

 • เชียงใหม่

- JavaScript / jQuery / ReactJS, Redux
- PHP Framework Laravel
- Firebase Database
- Google Cloud Functions
- Git Version Control…

สถาบันพัฒนาทักษะดิจิตอลไอที

 • 250 บาท/ชม
 • 9 รีวิว
 • เชียงใหม่

สอนการเขียน โปรแกรมภาษา C,JAVA , Sketch UP
สอนการสร้าง web online by Joomla/word press , Php my SQL , ASP.net
สอนการใช้งาน Windows 10,11,Microsoft office
สอนซ่อมโทรศัพท์มือถือ แบบเต็มคอส Aio(smartphone/tablet/i-phone)ที่นี่ ที่เดียว
สอนซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ pc/ Notebook/แท็บเล็ต ในโคราช…

แพท

 • เชียงใหม่

- พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาpython)
- พื้นฐานการเล่นกีต้าร์เบื้องต้น
- พื้นฐานการเล่นอูคูเลเล่เบื้องต้น
- วาดภาพ ระบายสี พร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขณะเรียน
- ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นไปที่การสนทนานะคะ…