รับสอน/ติว บัญชีขั้นต้น ขั้นกลาง เลข ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องปีที่ 1-2 น้องปวช ปวส หรือน้องที่สนใจจะเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของบัญชีการเงิน ตามเนื้อหาที่น้องๆเรียนทั้ง online/offline

ประสบการณ์ทำงาน
🔹 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🔹 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศอังกฤษ
🔹 อดีตผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ Big 4
🔹 CPA Thailand
🔹 Asean CPA
🔹 อดีตที่ปรึกษาทางธุรกิจของบริษัทขั้นนำระดับโลก
🔹 ปัจจุบันทำงาน DT ในบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่ง

แนวทางการสอนเน้นการสร้างความเข้าใจ พร้อมสอดแทรกประสบการณ์การทำงานจริง

สอนออนไลน์ สมุทรปราการ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว